Raamatupidamise korraldamine

 • Raamatupidamise sisseseadmine
 • Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • Suhtlemine Maksuameti jt riiklike ametitega
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine
  • kontoplaan
  • arvestusmeetodid
  • dokumendikäive
 • Dokumentide arhiveerimine ja säilitamine