Konsultatsioonid

 • Raamatupidamisalased konsultatsioonid, nõustamine
  • raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel
  • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
  • raamatupidamise auditieelsel korrastamisel
  • aastaaruannete koostamisel ja vormistamisel
  • probleemide lahendamisel
 • Maksu- ja finantsalased konsultatsioonid, nõustamine
  • maksude planeerimisel
  • maksuriskide hindamisel ja vähendamisel
  • finantsanalüüsid
 • Ettevõtte asutamisega seotud konsultatsioonid ja nõustamine